100
Снято с публикации
на рост 92 см
Возможен обмен
86-92 (1,5 года).
Снято с публикации