500
Снято с публикации
Кукла лол, плачет, купили на WB. Цена 500р.
Снято с публикации